SWEET.TV розпочав показ абетки толерантності «Як зрозуміти аутизм?» від Happy Today

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV розпочав безкоштовний показ серії освітніх роликів «Як зрозуміти аутизм?» від громадського об’єднання Happy Today. Вони будуть доступні для всіх зареєстрованих користувачів сервісу.

SWEET.TV підтримав ініціативу громадського об’єднання Happy Today та розпочав показ освітніх роликів «Як зрозуміти аутизм?» у своєму кінозалі. Десять коротких відеороликів розповідають про те, що таке аутизм та як сприймати людей з розладами аутистичного спектру (РАС).

«Ми прагнемо, щоб усі українці мали рівні права, розуміли та поважали один одного. Саме тому подібні проєкти регулярно з’являються на SWEET.TV та доступні для всіх зареєстрованих глядачів нашого сервісу безкоштовно. Ми прагнемо, щоб таких освітніх програм ставало більше та розвивати культури інклюзивності в Україні», — зазначає директор з маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Національний онлайн-кінотеатр продовжує підтримувати соціальні ініціативи. SWEET.TV сприяє створенню звукоописів до фільмів українською мовою, що роблять кіно доступним для незрячих людей. Цей проєкт реалізується спільно з агенцією «Доступне кіно».

«Як зрозуміти аутизм?» — це перша в Україні абетка толерантності для дорослих. У кожному відео розкривається одна з тем, необхідних для розуміння нейровідмінних людей:

1. «Аутизм — не хвороба» — розвінчується міф про те, що аутизм — це хвороба.

2. «Нейрорізноманітність» — розкривається тема нейрологічної унікальності кожної людини.

3. «Не лайся» — висвітлюється принцип коректної та толерантної термінології навколо PAC.

4. «Емпатія» — пояснюється відкритість людей з РАС та відсутність соціальних масок.

5. «Правда» — показана особливість людей з аутизмом говорити тільки правду.

6. «Спілкування» — про правила поведінки при налагодженні комунікації з людьми у спектрі.

7. «Бажання висловитись» — про вербальність та невербальність людей з РАС.

8. «Геніальність» — розвінчується міф про геніальність усіх людей у спектрі.

9. «Перегруз» — про причини психічних перевантажень та зривів.

10. «Дивні рухи» — про різні види самостимулювання людей з РАС.

«Невідоме лякає і провокує агресію — саме це відбувається з темою аутизму в Україні. Люди дуже мало знають про розлад, а частіше вірять у шкідливі міфи і поширюють стигму і неприйняття. Це шкодить людям з РАС, їх сім’ям і в перспепективі всьому населенню. Тому ми вирішили пояснити, розповісти і наблизити глядачів до розуміння — інший не означає гірший. Вибрали жартівливий No Drama тон, щоб заохотити людей до емпатії, адже кожен з нас — особливий», — зазначає засновниця Happy Today, Aнастасія Степула.

Для того, щоб отримати доступ до освітньої програми «Як зрозуміти аутизм?», потрібно просто зареєструватися на SWEET.TV. Ролики будуть доступні на сервісі в розділі «Документальне кіно».

Крім великого кінозалу, на SWEET.TV є 260+ телеканалів, зокрема в HD та 4К. Детальніше — за посиланням.

SWEET.TV начал показ азбуки толерантности «Как понять аутизм?» от Happy Today
SWEET.TV начал показ азбуки толерантности «Как понять аутизм?» от Happy TodaySWEET.TV начал показ азбуки толерантности «Как понять аутизм?» от Happy Today

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV начал бесплатный показ серии образовательных роликов «Как понять аутизм?» от общественного объединения Happy Today. Они будут доступны для всех зарегистрированных пользователей сервиса.

SWEET.TV поддержал инициативу общественного объединения Happy Today и начал показ образовательных роликов «Как понять аутизм?» в своем кинозале. Десять коротких видеороликов рассказывают о том, что такое аутизм и как воспринимать людей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

«Мы хотим, чтобы все украинцы имели равные права, понимали и уважали друг друга. Именно поэтому подобные проекты регулярно появляются на SWEET.TV и доступны для всех зарегистрированных зрителей нашего сервиса бесплатно. Мы хотим, чтобы таких образовательных программ становилось больше и развивать культуру инклюзивности в Украине», — отмечает директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Национальный онлайн-кинотеатр продолжает поддерживать социальные инициативы. SWEET.TV способствует созданию звукоописаний к фильмам на украинском языке, которые делают кино доступным для незрячих людей. Этот проект реализуется совместно с агентством «Доступное кино».

«Как понять аутизм?» — это первая в Украине азбука толерантности для взрослых. В каждом видео раскрывается одна из тем, необходимых для понимания нейроотличных людей:

1. «Аутизм — не болезнь» — развенчивается миф о том, что аутизм — это болезнь.

2. «Нейроразнообразность» — раскрывается тема нейрологической уникальности каждого человека.

3. «Не ругайся» — освещается принцип корректной и толерантной терминологии вокруг PAC.

4. «Эмпатия» — объясняется открытость людей с РАС и отсутствие социальных масок.

5. «Правда» — показана особенность людей с аутизмом говорить только правду.

6. «Общение» — о правилах поведения при налаживании коммуникации с людьми в спектре.

7. «Желание высказаться» — о вербальности и невербальности людей с РАС.

8. «Гениальность» — развенчивается миф о гениальности всех людей в спектре.

9. «Перегруз» — о причинах психических перегрузок и срывов.

10. «Странные движения» — о различных видах самостимулирования людей с РАС.

«Неизвестное пугает и провоцирует агрессию — именно это происходит с темой аутизма в Украине. Люди очень мало знают о расстройстве, а чаще верят во вредные мифы и распространяют стигмы и неприятия. Это вредит людям с РАС, их семьям и в перспективе всему населению. Поэтому мы решили объяснить, рассказать и приблизить зрителей к пониманию — другой не означает хуже. Выбрали шуточный No Drama тон, чтобы поощрить людей к эмпатии, ведь каждый из нас — особенный», — отмечает основательница Happy Today, Aнастасия Степула.

Для того, чтобы получить доступ к образовательной программе «Как понять аутизм?», Нужно просто зарегистрироваться на SWEET.TV. Ролики будут доступны на сервисе в разделе «Документальное кино».

Кроме большого кинозала, на SWEET.TV есть 260+ телеканалов, в том числе в HD и 4К. Подробнее — по ссылке.

Источник: https://zp.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda/a1171769-sweettv-rozpochav-pokaz-abetki-tolerantnosti-jak-zrozumiti-autizm-vid-happy-today

Мы в Telegram, наш Telegram bot — @zpua_bot, Мы в Viber, Мы на Facebook

Share this post

Добавить комментарий

scroll to top